LECXIT destacat pel portal LEER.ES entre les 10 bones pràctiques de l'àmbit Iberoamericà!

22 Gen

El Centre Virtual Leer.es ha creat el segell "Buena Práctica Iberoamericana Leer.es" en reconeixement a les propostes didàctiques en tot l'àmbit iberoamericà, amb les seves respectives llengües oficials i en qualsevol àrea del currículum, que destaquen en la promoció de la lectura i les competències lingüiístiques.

El comitè que otorga el segell, del qual formen part representants de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas (MECD), de la Red Iberoamericana de TIC y Educación (RIATE), de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI), del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) i del mateix Centro Virtual Leer.es (MECD), han seleccionat el programa LECXIT-Lectura per a l'ÈRxit Educatiu, com una de les 10 bones pràctiques que han rebut aquesta distinció.BPILEERES 

Més informació
torna al llistat

¿T'agrada el nostre projecte?