Recursos educatius

Recull de projectes, materials, estudis i informes sobre lectura
 • Avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

  Avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

  FERRER, Ferran (director); CASTEJÓN, Alba; CASTEL, José Luis; ZANCAJO, Adrià. PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2011. (Polítiques, núm. 74)

 • Municipis lectors

  Municipis lectors

  Aquest programa pretén involucrar a tota la comunitat d’una determinada població per fomentar i millorar la lectura entre els infants. Això, es porta a terme mitjançant el compromís de diverses entitats, agents i la ciutadania d’un territori en concret. Alguns del municipis que participen en aquest projecte són: El Bruc, Mollerussa, Lliçà de Vall, entre d’altres.

 • Leer juntos

  Leer juntos

  Aquesta iniciativa consisteix en tertúlies a la biblioteca amb la participació de les famílies, docents i bibliotecàries. En aquests espais sovint s’analitzen i es comenten llibres de literatura infantil i juvenil.

 • Reading Partners

  Reading Partners

  Aquest programa es centra en nens i nenes que provenen de famílies d’entorns socioeconòmics vulnerables i que poden patir fracàs escolar per les dificultats que tenen en la comprensió lectora. Aquesta intervenció la realitza una persona voluntària i es duu a terme a diversos centres educatius de ciutats nordamericanes.

 • Espaces de lecture (ACELEM)

  Espaces de lecture (ACELEM)

  Aquest projecte promou la lectura i escriptura mitjançant la creació d’infraestructures idònies en aquells territoris on l’alfabetització és més baixa. Aquests espais ofereixen un ventall de possibilitats entre les quals destaquen la consulta de la premsa i revistes, tallers multimèdia, préstec de llibres, tallers d’expressió, exposicions diverses, etc.

 • Reading is fundamental

  Reading is fundamental

  Projecte d'Estats Units que preten fomentar la lectura dels infants, mitjançant diverses accions i programes. Volen que la lectura ajudi als infants a millorar en altres àmbits escolar i de la vida personal.

 • Nascuts per llegir

  Nascuts per llegir

  És un projecte per fomentar la lectura en nens i nenes de 0 a 3 anys i que es caracteritza per orientar les famílies dins d’aquest àmbit mitjançant xerrades i trobades. D’aquesta manera, es crea un vincle afectiu entre els pares i els fills a través de la lectura.

¿T'agrada el nostre projecte?