Sessió de formació inicial del voluntariat LECXIT “El paper del/a mentor/a en l’acompanyament lector”

23 Nov
15h-20h30 a l'EspaiCaixa Girona

La formació “El paper del/a mentor/a en l’acompanyament lector” es dirigeix al voluntariat que participarà en aquest programa. La finalitat del curs és facilitar als participants uns coneixements bàsics per poder realitzar el servei d’acompanyament de lectura de forma positiva i favorable.

Es concep la formació com un espai de construcció conjunta del coneixement amb una elevada participació dels destinataris. Es combinaran les explicacions dels continguts bàsics amb dinàmiques i activitats que convidin als participants a prendre un rol molt actiu.

Els continguts de la sessió s’articulen en dos blocs temàtics. Amb el primer es pretén dotar als participants d’alguns coneixements previs imprescindibles per al desenvolupament de la seva tasca com a mentors/es. Al segon s’incidirà sobre qüestions més específiques i concretes relacionades amb la lectura.

 

Bloc I: Aspectes generals i mentoria 1x1 

- El projecte LECXIT

- Ser mentor/a 

- El vincle educatiu 

- Dificultats freqüents 

 

Bloc II: Qüestions relacionades amb la lectura 

- La lectura 

- Eines i estratègies per a les sessions 

- Materials de suport 

torna al llistat

¿T'agrada el nostre projecte?